Disclaimer

Aan de inhoud van deze pagina's wordt de uiterste zorg besteed. KerstOpKeukenhof aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle vermelde informatie  is van algemene aard en is niet meer dan dat.

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site met grote zorg is samengest kan uitgever geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.
KerstOpKeukenhof.nl kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.